از بازگشت دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراجی به دانشگاه ها حمایت می کنیم

ماده 19  اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

ماده 20  اعلامیه جهانی حقوق بشر

1. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

2 .هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

از بازگشت دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراجی به دانشگاه ها حمایت می کنیم

                       

768 دانشجوی محروم از تحصیل و 250 استاد اخراجی محصول 8 سال مدیریت دولت آقای احمدی نژاد تحت عنوان دولت مهرورزی بود که زخم عمیقی بر پیکره نظام آموزش عالی و دستگاه مولد علم و آگاهی در ایران وارد کرد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم نشانه هائی از تغییر سیاست دولت در قبال دانشجویان محروم از تحصیل موسوم به دانشجویان ستاره دار با مطرح شدن امکان بازگشت این دانشجویان به دانشگاه ها مشاهده می شود که هرچند رنگ و بوی وعده های تبلیغاتی دارد اما طرح چنین موضوعی و پیگیری آن از سوی وزارت علوم و فن آوری می تواند نقطه آغازی برای بازگرداندن حقوق پایمال شده دانشجویان و اساتید اخراجی و کاهش تدریجی فشارهای امنیتی بر محیط دانشگاه ها باشد.

تا زمانی که به چنین وعده هائی جامه عمل پوشانده نشود و اقدامات عملی برای روشن شدن وضعیت همه دانشجویان ستاره دار، دانشجویان بهائی محروم از تحصیل و اساتیدی که به بهانه های مختلف اخراج یا به اجبار بازنشسته شده اند، انجام نشود ما فعالین حقوق بشر پیگیر تحقق این وعده ها،  تا مشاهده نتایج عملی آن خواهیم بود و از همه نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر و فعالین دانشجوئی دعوت می کنیم همصدا با این دانشجویان و اساتید محروم خواستار بازگرداندن بدون قید و شرط حقوق از دست رفته شان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران باشند.

436

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.