جان کولبرها در خطر است

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد

ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.

جان کولبرها در خطر است

        

هرهفته چندین نفر جویای نان: کولبران و کاسبکاران مرزی

 کشته و یا زخمی میشود.

کاسبکاران مرزی، قشری از مردم تهیدست و بی دفاع  و بیکار کردستان هستند که به علت عدم ايجاد اشتغال در منطقه کردستان، به کولبری روی آورده اند و متاسفانه غارت  اموال و کشتن و زخمی کردن  کولبرها به صورت یکی از وظایف نیروی انتظامی وامنیتی درآمده است.

کاسبکاران مناطق مرزی کردستان از جمله ستمدیده ترین اقشار جامعه کردستان هستند که کسی برای جان و زندگی آنها ارزشی قائل نیست و همچنان از وجود یک حامی و پشتیبان دلسوز بی بهره اند. در حالیکه سرکوب این  کاسبکاران کرد در دستور کار روزانه نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته است.

کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران این اعمال غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران را شدیدا محکوم کرده و از جوامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری برای توقف کشتار و زخمی شدن آنان یاری می طلبد .

 432

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.