اطلاعیه 934 نمایندگی اندونزی

روزمرگی زندانیان توأم با انواع شکنجه، در زندان های مختلف ایران

حضور دائمی در زندان های بزرگ ایران، محبوسین در سلول های کوچک تر را از دیدگاه ملت دور کرده است.

شکنجه گاه هائی که اولین گفتمان آن ضرب وشتم وتوهین است با هر دلیل، بهانه و یا اتهامی، حتی به جرم رعایت شیوه ای متفاوت در اقامه نمازهای یومیه، اعمال انواع گوناگون از شکنجه های جسمی، روحی، حیثیتی، خانواده گی و… قبل و بعد از صدور حکم در دادگاه.

اطلاعیه 934 نمایندگی اندونزی

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.