اطلاعیه 909 نمایندگی سوئیس

اکتبر(13مهرماه) روز جهانی معلم:

روز معلمانی است که مجبورند برای زنده ماندن، به کارهای غیرفرهنگی بپردازند.

اطلاعیه 909 نمایندگی سوئیس

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.