فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن 19 آگوست

نشست ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن

بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آن در ایران: طی ماه گذشته

سخنرانی، بحث گفتگو و پرسش و پاسخ

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن 19 آگوست

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.