اطلاعیه 887 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

مرگ خاموش آرش صادقی با ممانعت سپاه پاسداران از اعزام وی به بیمارستان

جهانیان بدانند که: زندانی سیاسی آرش صادقی، جوانی که در حال گذرندان 19 سال حبس است، فعال دانشجوئی در بند اوین، هم او که در دسامبر گذشته به ترند اول جهانی در شبکه توییتر تبدیل شد، آرش صادقی که سال گذشته به مدت 71 روز در اعتصاب غذا بود و اینک به بیماری های عدیده ای مبتلا، در وضعیت بسیار نامساعد جسمی است، نیاز به رسیدگی پزشکی فوری دارد امّا مسئولین هیچگونه توجهی بدین شرایط اسفناک نداشته و کلیه دستورات اعزام وی به بیمارستان و رسیدگی درمانی را لغو کرده اند.

اطلاعیه 887 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.