اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی

پژواک فریاد های اسیران دانشگاهی، در زندان ها باشیم، دانشجویانی نظیر:

 http://bashariyat.org/?p=9120

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.