اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر

نقض حقوق بشر یعنی: ماده۱۴قانون استخدام کشوری بند ث :

عدم محکومیت به فساد عقیده!.

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.