کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر محمد گلستانجو – الیه رحمانی
تدوین محم گلستانجو

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

این نوشته در کنوانسونها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.