اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

جمهوری اسلامی در جفا بر مسیحیان یک پله صعود کرد!.

دولتمردان جمهوری اسلامی ایران عقاید و اندیشه های دینی خود را برحق دانسته، از اینرو باورهای پیروان دگرادیان و دگراندیشان رابر نمی تابند.

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.