فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

    یک جو از خرمن هستی نتواند برداشت   

                                                                            هرکه در کوی فنا در ره حق دانه نکاشت

نمایندگی اتریش برگزار می کند… 

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش مورخ 31 دسامبر 2016

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.