گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1395

گزارش  نقض حقوق پیروان ادیان

آبان ماه ۱۳۹۵

تهیه و تنظیم: كاويانی

گردآوری داده: حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی، نیما حسابیان، سعید محمدزاده

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان آبان ماه ۱۳۹۵

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.