گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 20 سپتامبر 2016

جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 20 سپتامبر 2016 در ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی به منظور بررسی و بازتاب حقوق جوان و دانشجو با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید این جلسه با سخنرانی های متنوعی همراه بود که عزیزان علاقه مند میتوانند از فایلهای زیر شنوا باشند .

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 20 سپتامبر 2016

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.