گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک و نروژ 21 سپتامبر 2016

نمایندگی دانمارک و نروژ جلسه ماهانه خود را در تاریخ یکشنبه 21 سپتامبر 2016 ، ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک کانون دفاع از حقوق بشردر ایران نمایندگی دانمارک با حضور اعضای نمایندگی و تنی چند از فعالان حقوق بشر برگزار کردند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای زیر شنوا باشند.

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک و نروژ 21 سپتامبر 2016

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.