اطلاعیه 413 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

413 Daneshjoo Margماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
دانشگاه و خوابگاه برای دانشجویان امن نیست
هجدهم مهرماه 1392 جنازه سحر چوینی، دختر دانشجوی کُرد، در اتاقش در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی همدان در حالت حلق آویز پیدا شد.
مرگ مشکوک خوابگاه همدان دختر کشته شده در خوابگاه مرگ در خوابگاه دانشگاه فردوسی

عدم امنیت در محیط دانشگاهی محکوم است
امنیت محیط تحصیل از حقوق اساسی دانشجویان می باشد و بدیهیست که تأمین امنیت به عهده مسئولین دانشگاه ها می باشد.
ما اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو، براساس ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم امنیت جانی دانشجویان و عملکرد مسئولین دانشگاه ها را محکوم مینماییم
413
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
لطفا به اشتراک بگذارید!

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.