اطلاعیه 410 نمایندگی اسپانیا

تا لغو صدور حکم اعدام تلاش کنیم
ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر :
هر فردی حق زندگی ازادی و امنیت شخصی دارد
ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر :
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود

قابیل را اعدام نکنید
دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام و اعتراض به قتل عمد انسانها توسط حاکمان مرتجع و دیکتاتوری ست که تمامی حقوق طبیعی انسانها را فدای ازادی و رفاه خود می کنند

آمار سالیانه اجرای احکام اعدام از مهر 1391 تا شهریور 1392
توضیح: بدیهیست احتمالا آمار زیر نمیتواند کامل باشد زیرا این آمار براساس رسانه های داخلی و دولتی و یا مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری و تهیه شده است
مهر 91: 49 نفر
ابان 91 : 72 نفر
اذر 91 : 19 نفر
دی 91 : 52 نفر
بهمن91 : 44 نفر
اسفند91 : 29 نفر
فروردین92: 16 نفر
اردیبهشت92 : 62 نفر
خرداد92 : 6 نفر
تیرماه92: 91 نفر
مرداد 92 : 40 نفر
شهریور 92 : 56 نفر

جمعاً در 12 ماه 536 نفر
اعضای نمایندگی اسپانیا کانون دفاع از حقوق بشر در ایران معتقدند که“ قابیل را اعدام نکنید“ و اعلام می دارند که :
ما اعدام را نقض حقوق بشر میدانیم و اعدام را بر اساس ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مجازاتی انسانی نمیدانیم .
ما فعالان حقوق بشر خواهان فوری حذف صدور حکم اعدام از قوانین جزائی می باشیم
ما میدانیم که صاحبان قدرت با اعدام دگراندشان قصد ایجاد رعب و سکوت در مردم را دارد و خواهان توقف اعدام دگر اندیشانیم
ما خواهان برقراری و اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ان می باشیم

410
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی اسپانیا

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.