فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 7 آگوست

فراخوان  جلسه ی ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

برنامه سازان :

              محمد مرادی اشکفتی :  فعال حقوق بشر

تحلیل و اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ماه گذشته

 

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

 

            پریسا حسین پور: فعال حقوق بشر

          زن و کودک در مناطق کرد نشین ایران

         نیما کاظمی نژاد: فعال حقوق بشر

       تاریخچه ی ملت کرد و کردستان

         جمشید غلامی سیاوزان: فعال حقوق بشر

      دستگیری فعالان مدنی کرد و کشتن کولبران

 

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

    

زمان برگزاری: یکشنبه 7 آگوست 2016 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی،

paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran, Aghvam

مسئول جلسه: پریسا حسین پور

منشی جلسه: جمشید غلامی سیاوزان

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.