کنفرانس مطبوعاتی متحصنیین بیتفلد

 

 

پنج ایرانی از شهرهای بیتفلد ، گرومپا ، هاله به اعتراض از شریط سخت و دشواری که برای پناهندگان در این شهرها وجود دارد دست به اعتصاب و تحصن در مرکز شهر بیتفلد زدند .

با وجود حمایتهای اشکار و پنهان نهادهای حقوق بشری آلمان و مردم از متحصنین ، هنوز هیچ مقام رسمی آلمان در برابر این تحصن واکنش جدی نشان نداده است .
خواسته های متحصنین داشتن شرایط مسکن مطابق با استانداردهای انسانی ، داشتن حق تحصیل و کار و همچنین تسریع رسیدگی به پرونده های پناهندگی آنها در دادگاه های آلمان میباشد .
متحصنین از چند روز گذشته اعتصاب غذای تر کرده اند و اعلام کرده اند در صورت رسیدگی نشدن به در خواستهایشان از آخر هفته اعتصاب غذای خشک را آغاز میکنند .
روز گذشته و در هجدهمین روز اعتصاب ، نشست رسانه ای برگزار شد .
در این نشست نمایندگانی از حزب سبز ، حزب چپ ، حزب اس پی دی به همراه رسانه های محلی ایالت و گروهی از مردم حمایت کننده در محل کمپ برگزار شد .
در ابتدا سینا نماینده متحصنین در مورد شرایط غیر انسانی در هایمهای شهر بیتفلد صحبت کرد و با استناد به عکسهای گرفته شده از داخل هایمها شرایط را وخیم و غیر قابل تحمل توصیف کرد همچنین از پناهندگانی که بر اثر این شرایط ، به مشکلات روحی و روانی دچار شده اند و حتی در مواردی دست به خود کشی زده اند صحبت کرد .
و نهایتا از طرف کلیه پناهندگان این سه شهر خواستار رسیدگی سریع به موارد درخواستی شد .
در ادامه حامد یکی دیگر از متحصنین در مورد شرایط سخت و نقض بارز حقوق بشر در ایران صحبت کرد وی همچنین متذکر شد در ایران آزادی مذهب و احزاب وجود ندارد و پناهندگان برای نجات جان خود و خانواده اشان مجبور به ترک ایران شده اند .
در ادامه نمایندگان احزاب با انتقاد از شرایط موجود برای پناهندگان ، راهکارهای قانونی برای رفع این مشکلات را موجود دانسته ، خواستار رسیدگی به مشکلات شدند .

رامین توکل

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.