گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر

در پی ترور فعالان حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل نقش مهم مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت شناخت

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر 

(ژنو)، ۲۴ مارس ۲۰۱۶ ـ چند روز پس از قتل فعالان حقوق زمین و محیط زیست برتا کاسِرِز و نِلسُن گارسیا در هُندوراس و رهبر بومیان والتر مانفردو مندِز باریوز در گواتمالا، شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز قطعنامه‌ی نیرومندی را با نگاه به مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب کرد. این قطعنامه‌ بر فعالیت به‌حق این مدافعان، ضرورت محافظت از آنها و تعهدات دولت‌ها در این زمینه تأکید کرده است. همچنین این قطعنامه‌ تهاجم به مدافعان حقوق بشر و معافیت از مجازات مهاجمان را در فضای روبه‌کاهش فعالیت جامعه‌ی مدنی محکوم کرده است……

ا دامه‌ی متن فارسی:‌   https://www.fidh.org/article19605

متن انگلیسی:‌ https://www.fidh.org/article19588

صفحه‌ی فارسی فدراسیون:  https://www.fidh.org/fa

صفحه فرانسوی فدراسیون: https://www.fidh.org/fr

صفحه‌ی انگلیسی فدراسیون: https://www.fidh.org/en

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.