گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر

در پی ترور فعالان حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل نقش مهم مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت شناخت

 

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر 

 

(ژنو)، ۲۴ مارس ۲۰۱۶ ـ چند روز پس از قتل فعالان حقوق زمین و محیط زیست برتا کاسِرِز و نِلسُن گارسیا در هُندوراس و رهبر بومیان والتر مانفردو مندِز باریوز در گواتمالا، شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز قطعنامه‌ی نیرومندی را با نگاه به مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب کرد. این قطعنامه‌ بر فعالیت به‌حق این مدافعان، ضرورت محافظت از آنها و تعهدات دولت‌ها در این زمینه تأکید کرده است. همچنین این قطعنامه‌ تهاجم به مدافعان حقوق بشر و معافیت از مجازات مهاجمان را در فضای روبه‌کاهش فعالیت جامعه‌ی مدنی محکوم کرده است……

https://www.fidh.org/article19605 ا دامه‌ی متن فارسی:‌

https://www.fidh.org/article19588 متن انگلیسی:‌

 

https://www.fidh.org/fa صفحه‌ی فارسی فدراسیون:

https://www.fidh.org/fr صفحه فرانسوی فدراسیون:

https://www.fidh.org/en صفحه‌ی انگلیسی فدراسیون:

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.