جلسه عمومی ماهیانه کانون در ماه سپتامبر

Farakhan Image 01

 

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درود های صمیمانه
جلسه عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه 1 سپتامبر 2013 ساعت 16,00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر برگزار خواهد شد.
بررسی وضعیت اداری کانون
1. خوش آمد گوئی و خیر مقدم و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه (5 دقیقه)
2. بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حیدری (10 دقیقه)
3. گزارش نمایندگی ها توسط مسئولین و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (40 دقیقه)
نمایندگی های هانوفر، کیل، گیسن، سوئیس، ترکیه، سوئد، اشتوتگارت، عراق، زاکسن آنهالت، دانمارک (هر نمایندگی 4 دقیقه)
4. گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی (5 دقیقه)
5. گزارش کمیته ها توسط مسئولین هر کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقیقه)
کمیته دفاع از حقوق زنان، کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو، کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کمیته روابط عمومی (هر کمیته 5 دقیقه)
6. گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء خانم حنیف نژاد (5 دقیقه)
7. گزارش کتابخانه کانون عملکرد آن توسط اعضاء آقای غضنفرپور (5 دقیقه)
8. گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری (5 دقیقه)
9. گزارش مالی و بررسی آن خانم کفایت حقیقی (5 دقیقه)
10. گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا (20 دقیقه)
صدر هیئت رئیسه، قاتم مقام ، مسئول امور اداری، مالی (هر عضو هیئت رئیسه 6 دقیقه)
11. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (50 دقیقه)

مکان: پالتاک، اتاق کانون
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

یادآوری:
1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

هماهنگ کننده جلسه عمومی کانون

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.