فراخوان جلسه کمیته آموزش در تاریخ 25 ژانویه 2016

فراخوان جلسه سخنرانی‌ و آموزشی حقوق بشر‌

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنران و موضوع سخنرانی‌:

       نازنین آقا سید هاشم: پژوهشگر و فعال حقوق بشر

بررسی كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌

      مریم مردایفعال حقوق بشر

بررسی ماده 9 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و نحوه اجرا

    علیرضا خلیلی : پژو هشگر و فعال حقوق بشر

بررسی سیستم حکومتی جمهوری

     مجتبی قاسمی سامنی : فعال حقوق بشر

معرفی سیستم اداری کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

زمان برگزاری : دوشنبه 25 ژانویه 2016ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری : اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش


View all
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iran komitee Amoozesh

 

مسئول جلسه : تقی صیاد مصطفی
منشی‌ جلسه : شبنم داریوش

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.