گزارش جلسه کمیته جوان و دانشجو در تاریخ 16 نوامبر 2015

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3389

به همت اعضای کمیته جوان و دانشجو در تاریخ 16 نوامبر یک جلسه سخنرانی در اتاق پالتاک کمیته برگذار گردید که به همراه همکاران ما: داریوش، نیکوئی سلیم ، جعفری، حنیف نژاد، هاشمی، قادری ،سهیلا مرادی، قریشی، مهربانی، سلیم پور  شفایی، نصیری، خسروی، تورج و نایب غریب گروهی میهمان از اقسا نقاظ جهان نیز حضور داشتند .

دوستان عزیز میتوانند گزارش جلسه را از فایل های ضبط شده که در آدرس فوق قرار دارد شنوا باشند.

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.