متن سخنان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص اعدام ها

پیام رسانه ای

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.