زندانیان سیاسی را آزاد کنید

 

1. هوشنگ رضائی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Houshang Rezaei
http://www.gopetition.com/petitions/free-houshang-rezaei.html
2. وحید اصغری را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Vahild Asghari:
http://www.gopetition.com/petitions/free-iranian-blogger-vahid-asghari-sentenced-to-death.html
3. غلامرضا خسروی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Gholamreza Khosravi
http://www.gopetition.com/petitions/gholamreza-khosravi.html
4 & 5. محسن و احمد دانشپور (پدر و فرزند) را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of father and son Mohsen & Ahmad Daneshpour
http://www.gopetition.com/petitions/save-father-mohsen-daneshpour-and-son-hassan-daneshpour.html
6. عبدالرضا قنبری را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Abdolreza Ghanbari
http://www.gopetition.com/petition/34874.html
7 & 8. زانیار و لقمان مرادی را اعدام نکنید
Petition to FREE Zanyar and Loghman Moradi
www.gopetition.com/petition/41784.html
9. منصور آروند را اعدام نکنید
:Petition to STOP the execution of Mansour Arvand:
http://www.gopetition.com/petitions/save-mansour-arvand.html
10. شیرکو معارفی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Shirko Maarefi:
http://www.gopetition.com/petition/32085.html
11. حمید قاسمی شال را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Hamid Ghassemi-Shall
http://www.gopetition.com/petitions/FREE-hamid-ghassemi.html
12. سعید ملک پور را عدم نکنید
Petition to STOP the execution of Saeed Malekpour
http://www.gopetition.com/petition/40162.html
13. بهروز آلخانی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Behrouz Alkhani:
http://www.gopetition.com/petitions/free-iranian-kurdish-prisoner-behrouz-ala-khani-now.html
14. یونس آقایان را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Younes Aghayan:http://www.gopetition.com/petitions/stop-the-execution-of-younes-aghayan.html
15. حبیب الله گلپری پور را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner HABIBOLAH GOLPARIPOUR:
http://www.gopetition.com/petition/36720.html
16. حبیب الله لطیفی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner HABIBOLAH LATIFI:
http://www.gopetition.com/petition/40470.html
17. رشید اخکندی را اعدام نکنید از همه دوستان خواهش میکنم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنند
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner RASHEED AKHKANDI:http://www.gopetition.com/petitions/stop-the-execution-of-rasheed-akhkandi.html
18. حمزه ریگی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of an Iranian political prisoner HAMZA RIGI:
http://www.gopetition.com/petitions/free-baluch-political-prisoner-hamza-rigi.html
Instructional video in Persian on how to sign a petition:
ویدئو برای راهنمایی در امضا طومار برای آزادی زندانیان سیاسی:

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.