گزارش فروردین ماه کمیته محیط زیست

 

گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست-فروردین93

تهیه گزارش : حسین محمودی

انسان از حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی شرافتمندانه و
مرفه را میسر می سازد، برخوردار است.
حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل هاي بعد باید در آن حیات رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومي تلقي مي
گردد.ازاین رو فعالیت هاي اقتصادي و غیر آن كه با آلودگي محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا كند
ممنوع است.
“اصل اول کنوانسیون استکهلم و اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوری اسالمی ایران”

محیط زیست جز بخش ها و موضوعات مهمی است که مستقیما” زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و به هیچ عنوان
نمی توان در اثر بخش بودن آن در سطح رفاه و آرامش مردم شک کرد. رژیم جمهوری اسالمی ایران گذشته از بی
توجهی به تاثیرات محیط زیست در سطح رفاه و آسایش مردم ،در برخی نقاط ایران محیط زیست را بدل به قاتلی کرده
است که سالمت میلیون ها نفر را تهدید می کند . برای مثال،این مسئله در فاجعه خشک شدن دریاچه نمکی ارومیه
کامال” مشهود می باشد و رفتار جمهوری اسالمی ایران با مسئله میتواند نمادی از رفتار کلی این رژیم با محیط زیست
باشد . در اینکه توجهی خاصی به محیط زیست در ایران نمی شود هیچ شبهه ای وجود ندارد زیرا نه رفاه و آسایش و
نه سالمت و حتی حیات مردم برای دولت کنونی ایران اهمیتی داراست.

در گزارش زیر مروری جزئی به عملکرد دولت ایران و تغییرات و وقایع مهم محیط زیست ایران در فروردین ماه 93 می
اندازیم :

– 400 کیلومتر مربع از سطح دریاچه ارومیه کم شد.ریزگرد نمکی آذری ها را آزار می دهد/3 فروردین 93 – 150 قطعه پرنده کمیاب به تاالب های چهارمحال بختیاری مهاجرت کرد/4 فروردین 93
– کشف الشه یک پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان/4 فروردین 93
– دریاچه اورمیه باز هم الغرتر شد؛ شمارش معکوس برای خشکی کامل دریاچه اورمیه/ 4 فروردین 93
-مرگ یک خرس در روز طبیعت در کالردشت / 13 فروردین 93
– رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت:انتقال آب خزر تاثیری به حال دریاچه ارومیه نخواهد داشت./14
فروردین 39
– تشدید ترافیک و آلودگی هوای تهران/15 فرودین 93
– 15 گونه زیستی چهارمحال وبختیاری در فهرست گونه های در معرض خطر قرار دارد.ایرنا/17 فروردین 93

– تاالب های هامون و زریوار و میانکاله و آشوراده و انزلی در حال تخریب هستند.قانون آنالین /17 فروردین 93
– وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با گرامیداشت روز جهانی سالمت، به توضیحاتی درباره تاثیر امواج بر روی سالمت
مردم پرداخت/19 فروردین 93
– مدیر ملی مبارزه با گرد و غبار اعالم کرد:افزایش پدیده گرد و غبار نسبت به ۰۱ سال گذشته /20 فروردین 93
– جنگل های ایران در معرض نابودی هستند .شهرخبر / 22 فروردین 93
-نماینده اورمیه اعالم کرد:عملکرد دولت در قبال دریاچه اورمیه قابل قبول نیست/23 فروردین
– افراد سود جو با شکار نیمی از آهوان در معرض انقراض دشت قنات سیر در شهرستان بردسیر محیط زیست کرمان را
در تیررس قرار داده اند . خبرگزاری مهر / 24 فروردین 93
– برخی از چشمه های دریاچه پریشان فعال شده اما دریاچه های بختگان و کافتر کماکان خشک هستند. خبرگزاری مهر
93 فروردین 24/
– سرپرست ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از ایجاد سیستمی برای پیشبینی آلودگی هوا تا پایان
امسال خبر داد./24 فرودین 93
– تناقض گویی درباره وضعیت تولید بنزین سرطان زا ادامه دارد.کلمه / 25 فروردین 93 – عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس نسبت به سقوط 70 پله ای محیط زیست به مسئوالن هشدار داد
.مهر/26 فروردین 93

-ادامه تولید بنزین پتروشیمیها عامل آلودگی هوا و گسترش فوق العاده سرطان در کشور/27 فروردین 93

-خانم ابتکار اعالم کرد: بدون همکاری دستگاه های ذیربط، مصوبه آلودگی هوا پیشرفت نمی کند /28 فروردین 93

-کشف ۲۶ سنجاب ایرانی از قاچاقچیان حیات وحش در بانه/29 فروردین 93

-سایت آذربایجانی اعالم کرد: در حالی که دریاچه اورمیه آخرین نفس های خود را می کشد نمایندگان مجلس این موضوع
را به مناقشه حزبی خود تبدیل نموه اند/30 فروردین 93

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته محیط زیست

 

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.