هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد

ماده ی ۹

ماده ی ۹
هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
ماده ی ۱۰
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند
ماده ی ۱۱, بند ۱
۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
ماده ۱۳،بند۲
هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.
ماده ۲۰،بند۲
هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
هیچ انسانی‌ را نباید بیگناه در بازداشت نگاه داشت و او را از داشتن وکیل محروم نمود،هر انسانی‌ حق درد که کشور خود را ترک کند کسی‌ را نباید به اجبار،علی رغم میل باطنی وی به کاری وا‌ داشت
حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترا و بورسیه دولتی در دانشگاه لی یژ بلژیک، که برای دیدار خانواده به ایران سفر کرده بود، روز ۳۰ آذر ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۰ سال زندان به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم محکوم شد.

مرداد ماه سال جاری همراه همسرش به ایران باز گشته است که یک بار توسط وزارت اطلاعات باز جویی و تشویق به همکاری شده که او قبول نکرده است.
حمید بابایی هنگام خروج از کشور متوجه میشود که ممنوع الخروج شده است و برای بار دوم وزارت اطلاعات او‌را احضار کرده و مورد بازجویی قرار داده است و بعد از بازجویی بازداشت شده و اتهاماتی هم چون ارتباط با کشور‌های اسرأی،آمریکا،آوسیه و گروه‌های اوپوزیسیون را به او زده اند.
مسئولین وزارت اطلاعات همسر حمید بابایی را هم باز جویی کرده اند و سعی داشتند او را هم به همکاری با همسرش متهم کنند.
به گفته همسر حمید بابایی مسئولین وزارت اطلاعات می‌خواستند تا او در اروپا به جاسوسی ایرانیان بپردازند و چون قبول نکرده‌ست چنین حکمی برای حمید بابایی داده اند.
و در پایان همسر حمید بابایی خاطر نشان کرده است:وقتی‌ وقتی‌ به نزد قاضی صلواتی رفته است و از او پرسیده است بر چه اساسی‌ همسر من را محاکمه‌ می‌کنید؟که او جواب داده است که شما از این مسائل سر در نمی‌‌آورید.وقتی‌ میخواستیم وکیل بگیریم گفت اند که هر وکیلی را قبول نمی‌‌کنند و تنها وکیلی را که آنها معرفی کنند باید به وکالت بر گزینید
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران اين اعمال غير انسانی جمھوری اسلامی ايران را شديدا محکوم کرده و از جوامع بين المللی و نھادھای حقوق بشری و سیاسی خواستار آزادی زندانی سیاسی حمید بابایی می‌باشد

اشکان صادقی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایرا
ماده ی ۱۰
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند
ماده ی ۱۱, بند ۱
۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
ماده ۱۳،بند۲
هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.
ماده ۲۰،بند۲
هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
هیچ انسانی‌ را نباید بیگناه در بازداشت نگاه داشت و او را از داشتن وکیل محروم نمود،هر انسانی‌ حق درد که کشور خود را ترک کند کسی‌ را نباید به اجبار،علی رغم میل باطنی وی به کاری وا‌ داشت
حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترا و بورسیه دولتی در دانشگاه لی یژ بلژیک، که برای دیدار خانواده به ایران سفر کرده بود، روز ۳۰ آذر ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۰ سال زندان به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم محکوم شد.

مرداد ماه سال جاری همراه همسرش به ایران باز گشته است که یک بار توسط وزارت اطلاعات باز جویی و تشویق به همکاری شده که او قبول نکرده است.
حمید بابایی هنگام خروج از کشور متوجه میشود که ممنوع الخروج شده است و برای بار دوم وزارت اطلاعات او‌را احضار کرده و مورد بازجویی قرار داده است و بعد از بازجویی بازداشت شده و اتهاماتی هم چون ارتباط با کشور‌های اسرأی،آمریکا،آوسیه و گروه‌های اوپوزیسیون را به او زده اند.
مسئولین وزارت اطلاعات همسر حمید بابایی را هم باز جویی کرده اند و سعی داشتند او را هم به همکاری با همسرش متهم کنند.
به گفته همسر حمید بابایی مسئولین وزارت اطلاعات می‌خواستند تا او در اروپا به جاسوسی ایرانیان بپردازند و چون قبول نکرده‌ست چنین حکمی برای حمید بابایی داده اند.
و در پایان همسر حمید بابایی خاطر نشان کرده است:وقتی‌ وقتی‌ به نزد قاضی صلواتی رفته است و از او پرسیده است بر چه اساسی‌ همسر من را محاکمه‌ می‌کنید؟که او جواب داده است که شما از این مسائل سر در نمی‌‌آورید.وقتی‌ میخواستیم وکیل بگیریم گفت اند که هر وکیلی را قبول نمی‌‌کنند و تنها وکیلی را که آنها معرفی کنند باید به وکالت بر گزینید
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران اين اعمال غير انسانی جمھوری اسلامی ايران را شديدا محکوم کرده و از جوامع بين المللی و نھادھای حقوق بشری و سیاسی خواستار آزادی زندانی سیاسی حمید بابایی می‌باشد

اشکان صادقی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایرا

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.