گزارش نقض حقوق کودکان و نوجوانان در اسفند ماه سال 2931

گزارش نقض حقوق کودکان و نوجوانان در اسفند ماه سال 2931
تهیه و تنظیم :علیرضا طاهرخانی سیادهی

2. بچه هایی که با بیماری ژنتیکی »اپیدرمولیزیس بولوزا« یا همان «EB» متولد شده اند : در دنیا از هر 05هزار نفر یک نفر به آن
مبتال میشود. با این حال در »رودبار جنوب« جیرفت بچه های زیادی با این بیماری ژنتیکی متولد میشوند. بچه هایی که
پوستشان کالژن ندارد. از همان بدو تولد تاول میزنند و بعدتر، انگشتانشان بهم میچسبد، ناخن ها از بین میرود، دندانهایشان
میپوسد، گلویشان تاول میزند و نارسایی به ساختارهای داخلی شان نفوذ میکند. قلب و عروق و سیستم تنفسی هم از این جهش
ژنی در امان نمی ماند تا در نهایت بچه ها دچار عفونت شوند. خرداد نیوز 59 اسفند ماه
1. محمد غالم رضایی فرزند علی و ساکن روستای ”توریور“ از توابع منطقه ژاورود سنندج به دلیل آنچه ”اختالفات خانوادگی“
خوانده میشود اقدام به خودکشی کرد.و هنگام انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.کارشناسان امور اجتماعی ”فقر،
قلمداد ُک بیکاری، مشکالت اجتماعی و اختالفات خانوادگی“ را از دالیل اصلی خودکشی در ایران و به ویژه در مناطق ردنشین
میکنند.آژانس کردپا 50 اسفند ماه
9. مشاور معاون اول رئیس جمهور از برنامه ریزی ایران به منظور احداث 2۰۰ هزار واحد مسکونی در عراق خبر داد این در حالیست
که محمد نفریه، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، میگوید در حال حاضر ۷۱ هزار کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد
.سایت دموکراسی واجب تر از نان شب 06 اسفندماه
0. در روستای ”قره آغاج“ از توابع بخش مرکزی شهر ارومیه یک کودک با اسلحه گرم توسط پدرش جان خود را از دست داد.و
تاکنون دلیل قتل این کودک نامعلوم میباشد.فعاالن اجتماعی بر این باورند، عدم پیگیری و محاکمه عاملین خشونتها، ریشه
گرفتن فرهنگ معافیت و قبیلهای، فقر و مشکالت اقتصادی، اعتیاد به مواد مخدر و عدم موجودیت اراده سیاسی برای محو انواع
خشونت، از عوامل افزایش آمار خشونتها در جامعه است.آژانس کردپا 50 اسفند ماه
0. به گزارش خبرنگار ایرنا هشت دانش آموز دبیرستان دخترانه هنر بناب در آذربایجان شرقی به علت مسمومیت راهی بیمارستان
امام خمینی )ره( این شهر شدند.حبیبی پزشک اورژانس اظهار کرد: یک نفر از این دانش آموزان بستری و تحت نظر قرار گرفته
و بقیه سرپایی درمان شدند.مسووالن دبیرستان دخترانه هنر، ابتدا این موضوع را انکار اما مسووالن آموزش و پرورش صحت
آن را تایید کردند. خبرگزاری ایرنا 29 اسفند ماه
6. کودک ۳ساله اي که بر اثر مسمومیت با موادمخدر دچار مرگ مغزي شده بود در بیمارستان دکتر شیخ مشهد جان سپرد.به دستور
قاضي موحدي راد جسد این کودک در حالي که روي زانوي وي زخم ناشي از سوختگي نیز وجود داشت به پزشکي قانوني انتقال
یافت. عرش نیوز 21 اسفند ماه
0. علی نارویی زندانی سیاسی بلوچ که در زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت ۷۱ ساله خود را سپری میکرد در تاریخ یک
اسفند ماه فوت نمود.صدیق نارویی برادر این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: سال ۷۳۱۱ بخاطر اینکه سال قبلش یک
بار به مالقات من در پاکستان آمده بود بازداشت شد.ودر زیر شکنجههای وزارت اطالعات دچار شکستگی فک وبینی میشود
.گفتنی است، دادستان زاهدان طی روزهای گذشته در یک کانال تلویزیونی دولتی و محلی ادعا کرد که مرگ علی نارویی در
زندان ارومیه طبیعی بوده است.هرانا 21 اسفند
8. آتشسوزی دبستان شبانهروزی امام خمینی)ره( استان گیالن به خیر گذشت.این مدرسه از جمله مدارس قدیمی استان است و به
دلیل فرسودگی سیمکشی برق، کتابخانه مدرسه دچار آتشسوزی شده است.در این حادثه دو تن از فرهنگیان که به خارج کردن
دانشآموزان و خاموش کردن آتشسوزی اقدام کردند، آسیب دیدند که هماکنون به بیمارستان منتقل شدند. پایگاه خبری صراط 21
اسفند ماه
9. در این پرونده مجتبی معروف به سیاوش متهم است، 11فروردین امسال پس از قتل همسر صیغه ای خود به نام لیدا دختر 1ساله
او را نیز به قتل رسانده است.جلسه محاکمه در شعبه 02دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد.پس از آخرین
دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه وارد شور شده و مجتبی را به دوبار قصاص سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم
کردند. خبر گزاری مهر20 اسفند ماه
25. به گزارش باشگاه خبرنگاران، مرد تبهکار همزمان با ربودن دختر هفت سالهای در منطقه یوسف آباد تحت تعقیب کارآگاهان
پلیس آگاهی قرار گرفت.با تکمیل تحقیقات از متهم و شکایت بیش از هفت کودک از متهم پرونده برای محاکمه به شعبه 229

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. قاضی اصغرزاده پس از مطالعه پرونده، آن را به دلیل نقص در تحقیقات به دادسرا
بازگرداند. مرد شیطان صفت، 29 اردیبهشت سال آینده پای میز محاکمه قرار میگیرد.نیاز روز 21 اسفند ماه
11. به گزارش ایرنا میالد که 21 سال داشت تلفن همراهش به صدا درآمد و قرار شد بیرون از خانه یکی از دوستانش را مالقات کند
اما به خانه بر نکشت.قاضی شعبه 252 دادگاه لواسانات با تقاضای انتشار عکس »میالد زمردی« در شوک روزنامه ایران
خواست کسانی که اطالعی از سرنوشت وی دارند به اداره 22 پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.عصر ایران 12 اسفند ماه
11. مرکز نگهداری معلوالن نارمک به علت بیاحتیاطی و کم کاری تا کنون 20 مورد فوت در این مرکز از ابتدای سال جاری رخ
داده استسراج مدیرکل بهزیستی شهرستانهای تهران ضمن تایید خبر مرگ 20 تن از کودکان، اظهار کرد: 22 تن از این افراد در
بیمارستان و سه نفر دیگر نیز به علت بیماری شدید در این مرکز نگهداری فوت کردهاند. پیگیری خبرنگار ایسنا در تهیه و انتشار
گزارش و شرح حال ثبتشده مرگ این کودکان بینتیجه ماند.خدادادی جانشین مدیر مرکز نگهداری معلوالن نارمک با بیان اینکه
فعالیت مراقبین این مرکز مادرانه است، اظهار کرد: هیچ قصور، کوتاهی و غفلتی در این قضیه صورت نگرفته است.شبکه
ایران 11 اسفند ماه
29. دانش آموز دوم دبیرستان به نام آرمین قاسمی در حین انتقال خاموش کننده آتش نشانی به حیاط مدرسه دچار حادثه شده و یک
انگشتش را از دست میدهد.داوود میرزایی مسئول عملیات سازمان آتش نشانی شهرستان مالرد با تأیید این خبر به باشگاه
خبرنگاران گفت: بسیار از این واقعه متاسف شدم و با پرس و جو از بیمارستان متوجه گشتم که به دلیل شدت آسیب دیدگی یکی از
انگشتان دست دانشآموز به طور کامل قطع شده است و هم اکنون نیز تحت درمان میباشد و امیدواریم انگشت قطع شده مجدد
پیوند زده شود. باشگاه خبرنگاران 11 اسفند ماه
20. به گزارش اعتماد،در پی جراحتهای شدید فاطمه در بیمارستان سیدالشهدای بوشهر بستری شد. آنقدر وضع جسمیاش نامناسب
بود که به سرعت به بیمارستان شهید نمازی شیراز منتقل شد.چشمهایش به دلیل آسیبی که از آزار و اذیت با فندک دیده بود دچار
کمبینایی شده بود. در تمام سر و صورت و بدنش آثار ضربوشتمهای تازه و قدیمی مانده بود فریبا مادر 92ساله گفت: فرزاد به
من قول ازدواج داده بود. به من گفت با من ازدواج کن بچه ات را به مرور زمان میکشیم و سر به نیستش میکنیم.در همان زمان
قاضی مقدس، عهدهدار تحقیق درباره وضعیت»فاطمه« بود و در حین تحقیقات جستوجو برای شناسایی پدر این دختر را نیز
آغازکرده بود.پدر »فاطمه« مردی سندار بود و در شیراز زندگی میکرد. گرچه بازپرس شعبه دوم تایید کرد که او برای طرح
شکایت به دادسرا آمده بوده اما همچنان حضانت این دختربچه در اختیار بهزیستی بوشهر است.خانم اشجع، مسوول بخش
مشارکتهای مردمی بهزیستی کرمان تاکید دارد که بیشتر از هرچیز آینده فاطمه مهم است که نباید با برجستهکردن تلخیهای
گذشته او مخدوش شود. روزنامه اعتماد 11 اسفند ماه

فهرستی کوتاه از مراکز و منابع موئثر در نقض حقوق کودکان و نوجوانان

دولت غیر مسئول
۷۱ هزار کودک خیابانی در ایران داریم اما دولت تدبیر و امید به فکر ساخت ۰۰۰ هزار واحد مسکونی در عراق است ،دموکراسی
واجب تر از نان شب 06 اسفندماه
مسمومیت 1 دانش آموز با مواد شوینده، خبرگزاری ایرنا 29 اسفند ماه
ابهام در مرگ یک زندانی بلوچ در زندان ارومیه، هرانا 21 اسفند
مدرسهای در گیالن آتش گرفت، پایگاه خبری صراط 21 اسفند ماه
مرگ 20 کودک معلول در مرکز نگهداری نارمک در سال31، شبکه ایران 11 اسفند ماه
حادثه تلخ در یک دبیرستان پسرانه، باشگاه خبرنگاران 11 اسفند ماه
آسیب های اجتماعی
بیمـاری عجیب کودکان جیرفتـی، خرداد نیوز 59 اسفند ماه
سیاوش پس از قتل همسر صیغه ای خود،دختر 1ساله او را نیز به قتل رساند، خبر گزاری مهر20 اسفند ماه
شکارچی دختران خردسال محاکمه میشود، نیاز روز 21 اسفند ماه
این نوجوان 21 ساله را پیدا کنید، عصر ایران 12 اسفند ماه
نوروزی متفاوت برای کودک آزار دیده، روزنامه اعتماد 11 اسفند ماه
کانون خانواده

یک جوان بیست ساله در سنندج خود ُکشی کرد،.آژانس کردپا 50 اسفند ماه
قتل کودک پنج ساله به دست پدرش، آژانس کردپا 50 اسفند ماه
مرگ یک کودک بر اثر مسمومیت با موادمخدر، عرش نیوز 21 اسفند ماه

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.