گزارش: نقض حقوق پیروان ادیان در سه ماهه مهر پاییز 1392 شمسی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 

گزارش: نقض حقوق پیروان ادیان در سه ماهه مهر پاییز 1392 شمسی

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شمل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است .هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات اماری سه ماه پاییزنقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران است. این گزارش بصورت آماری-تحلیلی ارایه می شود،

مسلماْ به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیتهای مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیتهای فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارشات سایر گروهها و رسانه ها را بیابند.

بیانیه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامهای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و “هراس انگیز” از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. همچنین احمد شهید تاکیید کرد: به دلیل همین تغییر لحن، ایران می بایست در کانون توجه جامعۀ بین المللی باقی بماند، و این توجه به هیچ وجه نباید کاهش یابد و کوشش های همۀ ما برای تعامل با جمهوری اسلامی  در خصوص حقوق بشر باید دوچندان شود.

اهل سنت

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آنها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه‌ روند کنونی “وحدت شیعه و سنی” در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در  زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می گذرانند و به صورت مدام  از سوی ماموران زندان به دلیل عقیده شان مورد بی احترامی قرار می گیرند.

اهل سنت  خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی  مراعات شود و این خواسته تک تک جامعه اهل سنت است. انتظار  آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملا معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملا قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهانه نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی  می‌شود.

«مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته‌ همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه فقط متعلق به شیعه است و نه تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.»

رژيم ايران طبق برنامه اي كه جديداً آنرا طراحي كرده ميخواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آنها را آزاد كند،  تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندانهاي مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند.

بیانیه

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه ای به حسن روحانی  رئیس جمهوری ایران از او خواسته است به وضعیت زندانیان اهل سنت که در زندان  قزلحصار اعتصاب غذا کرده اند، رسیدگی کند، کاک حسن امینی، مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان طی نامه ای از این زندانیان خواست به اعتصاب غذای خود پایان دهند، خانواده سه تن از زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام که در زندان قزل حصار و در سی امین روز اعتصاب خود بسر میبرند با انتشار نامهای از سازمانها و نهادهای حقوق بشری برای نجات ایشان یاری خواستند. امام جمعه اهل سنت آزاد شهر از زندانیان عقیدتی قزلحصار درخواست فک اعتصاب کرد، سازمان عفو بینالملل در بیانیهای با اشاره به صدور حکم اعدام برای شش زندانی کرد سنی در ایران،  خواستار اقدام فوری برای نجات آنها شد. محمد جمالی، امام جمعه اهل سنت کنگان در استان بوشهر خواهان بازگرداندن زمینهای تصرف شده اهل سنت شد.

گزارش آماری

اعدام   33 مورد

ترور  3 مورد

عدم رسیدگی به بیماران زندانی 10 مورد

انتقال به مکان نامعلوم 2 مورد

بازداشت و بلاتکلیفی 205 مورد

احضار و بازجویی  12  مورد

یورش، توهین، تهدید، آزار و اذیت  7 مورد

انفرادی‌ یا انتقال به بند زندانیان خطرناک 16 مورد

اعتصاب غذا یا اعتصاب ملاقات  11 مورد

آمار زندانیان    205 مورد

برهم زدن مراسم مذهبی   8  مورد

محکومیت به زندان    16 مورد

محرومیت از تحصیل یا کار  9  مورد

محرومیت از حق ملاقات و تماس تلفنی   14  مورد

مخالفت با مرخصی زندانیان   5  مورد

آزادی زندانیان   3  مورد

بهائیان

ایران، کشوری که در آن بهائیان یکی‌ از بزرگترین اقلیت مذهبی را تشکیل میدهند، آئین بهائی هنوز یک «فرقه مرتد» تلقی میشود. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ تا کنون، بهائیان به طور سیستماتیک و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بودهاند؛ و همواره در معرض دستگیریهای بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته اند. آنها هرگز قادر نبودهاند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند.

در سال گذشته نیز روند جفا بر بهائیان ادامه یافت به گونه‌ای که حقوق شهروندان بهائی در موارد زیر نقض گردید.

بیانیه

سنای ایالات متحده آمریکا با انتشار قطعنامهای از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که زندانیان بهایی از جمله هفت رهبر و ۱۲ معلم بهایی را هر چه سریعتر از زندان آزاد کند.

جامعه جهانی بهائیان با انتشار گزارشی نسبت به برخوردهای اخیر با بهائیان در شهر آباده در استان فارس ابراز نگرانی کرد.

گزارش آماری

احضار و بازجویی  15 مورد

انفرادی‌ یا انتقال به بند زندانیان خطرناک 2 مورد

محکومیت به زندان 18 مورد

آمار زندانیان 75 مورد

بازداشت و بلاتکلیفی 18 مورد

پلمپ محل کسب  7 مورد

تبعید  1 مورد

عدم رسیدگی به بیماران زندانی  2 مورد

یورش، توهین، تهدید، آزار و اذیت  24 مورد

قتل و خشونت   2 مورد

محاکمه  11 مورد

محرومیت از حق ملاقات و تماس تلفنی  2 مورد

محرومیت از تحصیل یا کار 3 مورد

تخریب اماکن 1 مورد

مخالفت با مرخصی زندانیان 5  مورد

آزادی زندانیان   3 مورد

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است

واقعیتی تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که بخاطر دگر اندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است.

جفا بر مسیحیان در کشور های اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی شماری از مسیحیان بخاطر تغییر دین و فعالیت های مذهبی شان زندانی شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می گیرند.

گزارش آماری

احضار و بازجویی  17مورد

انفرادی‌ یا انتقال به بند زندانیان خطرناک 3 مورد

آمار زندانیان  ????   مورد

بازداشت و بلاتکلیفی    9 مورد

برهم زدن مراسم مذهبی   2 مورد

عدم رسیدگی به بیماران زندانی   2 مورد

محاکمه   10 مورد

محرومیت از حق ملاقات و تماس تلفنی 3 مورد

محکومیت به زندان  3 مورد

مخالفت با مرخصی زندانیان   2 مورد

یورش، توهین، تهدید، آزار و اذیت   4 مورد

آزادی زندانیان  1 مورد

دراویش

دراویش گنابادی جمعیتی چند میلیونی از دراویش شیعه را در سراسر ایران شامل می‌شوند که سبک دینداری صوفیانه متفاوتی با تشیع فقاهتی رهبران جمهوری اسلامی دارند، و خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و البته غیر سیاسی می‌دانند. اعتقادات دراویش گنابادی ، گستردگی پیروانشان در سراسر کشور، و پیروی آن ها از نظرات قطب دراویش و رهبر معنویشان، دکتر نورعلی تابنده، از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی امنیتی به حساب می آید. سابقه سیاسی و اجرایی دکتر تابنده در اوایل انقلاب، و اعتبار و محبوبیت ویژه ای که در میان پیروانش و در جامعه دراویش دارد، بر نگرانی مقامات امنیتی افزوده است.

طی سالیان گذشته حکومت ایران بر خلاف تعهدات بین المللی خود در زمینه احترام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، از جمله حق آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد، نه تنها حق برگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادی را زیر پا گذاشته است بلکه به برخورد قضایی و امنیتی با آنان پرداخته است.

در سال گذشته نیز روند جفا بر دراویش ادامه یافت به گونه‌ای که حقوق دراویش در موارد زیر نقض گردید.

گزارش آماری

احضار و بازجویی  5 مورد

اعتصاب غذا یا ملاقات  1 مورد

انفرادی‌ یا انتقال به بند زندانیان خطرناک   2 مورد

عدم رسیدگی به بیماران زندانی  5 مورد

محاکمه    5 مورد

محرومیت از حق ملاقات و تماس تلفنی   2 مورد

محکومیت به زندان   2 مورد

مخالفت با مرخصی زندانیان 1 مورد

آزادی زندانیان   1 مورد

اهل حق یا یارسان

آیین یاری در قانون اساسی ایران مانند یک اقلیت مذهبی بە رسمیت شناختە نشدە است و در چند سال گذشتە از آنها بە عنوان یک “فرقە‌ی مذهبی” نامبردە شدە است.

توهین مأموران حکومتی ایران به پیروان اهل یاری همچنان ادامه دارد.

در گزارش سالانه‌ی احمد شهید،گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره‌ به‌ وخیمتر شدن نقض حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان و عقیده‌، سرکوب های عمومی  ،به‌ نقض حقوق اقوام و اقلیتهای مذهبی نیز ،پرداخته‌ است.

در بخش اقلیتهای مذهبی  به‌ نقض حقوق شهروندی،محدودیت آزادی بیان،ممنوعیت استخدام در ادارات و موسسات دولتی  جامعه‌ یارسان اشاره‌ شده‌ است.

گزارش آماری

اعدام   1 مورد

محکومیت به زندان 4 مورد

بازداشت و بلاتکلیفی 85 مورد

یورش، توهین، تهدید، آزار و اذیت  2 مورد

سایر اقلیتهای دینی

در گزارش سالانه‌ی گزراشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد،  پاسخ مقامات رژیم جمهوری اسلامی نیز گنجانده‌ شده‌ است .مقامات رژیم گفته‌ اند که‌ در ایران تنها اقلیتهای مذهبی ” غیر مسلمان ” زرتشتی،مسیحی و یهودی(کلیمیان ایران) به‌ رسمیت شناخته‌ شده‌ اند.

گزارش آماری

اعدام  3 مورد

بازداشت و بلاتکلیفی 3 مورد

محکومیت به زندان 1 مورد

احضار بازجویی 3 مورد

اعتصاب غذا یا اعتصاب ملاقات 1 مورد

یورش، توهین، تهدید، آزار و اذیت 2 مورد

عدم رسیدگی به بیماران زندانی 1 مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه و تنظیم گزارش توسط  فرشيد شهيدي كاوياني

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.