بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه کمیته جوان و دانشجو 20 اکتبر 2016

گزارش صوتی جلسه کمیته جوان و دانشجو 20 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته جوان و دانشجو 20 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته حفاظت از محیط زیست 22 اکتبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته حفاظت از محیط زیست 22 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته حفاظت از محیط زیست 22 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016 بسته هستند

فایل صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( بخش مزدکیان)

فایل صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( قسمت مزدکیان )

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فایل صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( بخش مزدکیان) بسته هستند