بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

فراخوان نمایندگی اتریش در 28 نوامبر 2016

فراخوان نمایندگی اتریش در 28 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اتریش در 28 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآبان ماه 1395

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآبان ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآبان ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان

اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان بسته هستند

اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 23 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 23 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 23 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در مهرماه 1395

فراخوان جلسه ماهانه ایالت هسن یکشنبه 20 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در مهرماه 1395 بسته هستند