بایگانی ماهیانه: ژوئن 2016

اطلاعیه 721 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 721 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان نمایندگی کلن شنبه 11 ژوئن 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی کلن شنبه 11 ژوئن 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه مشترک نمایندگیهای مالزی و یونان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه مشترک نمایندگیهای مالزی و یونان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 28 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 28 مای 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون 5 جولای2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون 5 جولای2016 بسته هستند

اطلاعیه 717 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص 4 ژوئن روز جهانی منع کودک آزاری

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 717 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص 4 ژوئن روز جهانی منع کودک آزاری بسته هستند

اطلاعیه 716 کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 716 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

اطلاعیه 714 نمایندگی مالزی در خصوص خودکشی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 714 نمایندگی مالزی در خصوص خودکشی بسته هستند

اطلاعیه 713 کمیته جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 713 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند