بایگانی ماهیانه: می 2016

گزارش صوتی جلسه مجمع عمومی کانون در تاریخ 8 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مجمع عمومی کانون در تاریخ 8 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 6 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 6 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 7 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 7 مای 2016 بسته هستند

کلیپ جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی و نمایندگی مالزی 21 اپریل 2016

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی و نمایندگی مالزی 21 اپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 5 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 5 مای 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو اسفند ماه 1394 بسته هستند

معرفی کتاب

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای معرفی کتاب بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر 7 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر 7 مای 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون مای 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 711 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 711 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند