بایگانی ماهیانه: می 2016

گزارش نقض حقوق کودک در اردیبهشت 95

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در اردیبهشت 95 بسته هستند

فراخوان نمایندگی پاکستان

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی پاکستان بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی یونان و مالزی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی یونان و مالزی بسته هستند

گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته ی دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته ی دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

گزارش نشست امداد رسانی در جهان (استانبول )

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش نشست امداد رسانی در جهان (استانبول ) بسته هستند

فراحوان جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست 28 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراحوان جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست 28 مای 2016 بسته هستند

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش 25 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش 25 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی کلن 14 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی کلن 14 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک نمایندگیهای مالزی – یونان و پاکستان در تاریخ 20 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک نمایندگیهای مالزی – یونان و پاکستان در تاریخ 20 مای 2016 بسته هستند