بایگانی ماهیانه: می 2016

گزارش صوتی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئد

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئد بسته هستند

فراخوان نمایندگی هانوفر در 4 یونی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی هانوفر در 4 یونی 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مای 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه 1395 بسته هستند

گزارش اردیبهشت 1395 کمیته محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت 1395 کمیته محیط زیست بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 29 می 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 29 می 2016 بسته هستند

کلیپ ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 25 می 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 25 می 2016 بسته هستند

گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند