بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 26 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 26 مارس 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نشست ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 2 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نشست ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 2 اپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی در روز جمعه 1 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی در روز جمعه 1 اپریل 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 701 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 701 نمایندگی مالزی بسته هستند

اطلاعیه شماره 700نمایندگی الدنبورگ-برمن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 700نمایندگی الدنبورگ-برمن بسته هستند

گزارش اسفند ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق کودکان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اسفند ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق کودکان بسته هستند

گزارش اسفند 1394 کمیته محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اسفند 1394 کمیته محیط زیست بسته هستند