بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

اطلاعیه شماره 702 با موضوع اخراج پناهجویان در اتن به ترکیه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 702 با موضوع اخراج پناهجویان در اتن به ترکیه بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی گیسن در مورخه 15.آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی گیسن در مورخه 15.آپریل 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه رادیو کانون دفاع از حقوق بشر یکشنبه 17 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه رادیو کانون دفاع از حقوق بشر یکشنبه 17 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 27 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 27 مارس 2016 بسته هستند

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ 3 آپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ 3 آپریل 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه 10 آپریل 2016 ماهانه نمایندگی الدنبورگ برمن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه 10 آپریل 2016 ماهانه نمایندگی الدنبورگ برمن بسته هستند

معرفی کتاب

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای معرفی کتاب بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی کلن 9 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی کلن 9 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد خروج مهاجران به ترکیه

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد خروج مهاجران به ترکیه بسته هستند