بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه شماره 707 نمایندگی گیسن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 707 نمایندگی گیسن بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضاء کمیته دفاع از حقوق زنان 22 آپریل

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضاء کمیته دفاع از حقوق زنان 22 آپریل بسته هستند

گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشردر خصوص فاش کردن حقیقت زشت در پسِ معامله‌ی خودخواهانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشردر خصوص فاش کردن حقیقت زشت در پسِ معامله‌ی خودخواهانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 21 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 21 آپریل 2016 بسته هستند

کلیپ آهنگ میترسم با صدای آقای کارو

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ آهنگ میترسم با صدای آقای کارو بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش 18 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش 18 آپریل 2016 بسته هستند

فراخوان اعضا کمیته دفاع از محیط زیست 20 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان اعضا کمیته دفاع از محیط زیست 20 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی کلن در تاریخ 12 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی کلن در تاریخ 12 مارس 2016 بسته هستند

اطلاعیه 706 نمایندگی زاکسن انهالت در خصوص عدم ایمنی کارگران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 706 نمایندگی زاکسن انهالت در خصوص عدم ایمنی کارگران بسته هستند