بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

فراخوان روز کارگر اول ماه مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان روز کارگر اول ماه مای 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 708 نمایندگی مالزی بمناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 708 نمایندگی مالزی بمناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر بسته هستند

اطلاعیه 709 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 709 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

گزارش کمیته محیط زیست در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته محیط زیست در فروردین ماه 1395 بسته هستند

گزارش ماهیانه کمیته زنان در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه کمیته زنان در فروردین ماه 1395 بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک در فروردین 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در فروردین 1395 بسته هستند

گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه 1395 بسته هستند

گزارش ماهیانه کمیته ی اقوام فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه کمیته ی اقوام فروردین ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست در تاریخ 20 آپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست در تاریخ 20 آپریل 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 آپربل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 آپربل 2016 بسته هستند