بایگانی ماهیانه: نوامبر 2015

فراخوان نمایندگی های هانوفر و الدنبورک/برمن

نشست ماهانه اعضای نمایندگی های هانوفر و الدنبورگ – برمن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی های هانوفر و الدنبورک/برمن بسته هستند

فراخوان جلسه ی عمومی ماه نوامبر

فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (یکشنبه 1 نوامبر 2015 ساعت 16:00)

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی عمومی ماه نوامبر بسته هستند