بایگانی ماهیانه: آگوست 2015

اطلاعیه 635 کمیته کودک

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 635 کمیته کودک بسته هستند

اطلاعیه 634 سوئد

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 634 سوئد بسته هستند

فراخوان نمایندگی سوئیس

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی سوئیس بسته هستند

گزارش جلسه عمومی کانون در تاریخ 1 آگوست 2015

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2972

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه عمومی کانون در تاریخ 1 آگوست 2015 بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ_برمن در تاریخ 2 آگوست 2015

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2982

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ_برمن در تاریخ 2 آگوست 2015 بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک در تیر ماه 94

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در تیر ماه 94 بسته هستند

اطلاعیه ی شماره 632 و 633 نمایندگی اولدنبورگ -برمن

     

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره 632 و 633 نمایندگی اولدنبورگ -برمن بسته هستند

اطلاعیه شماره 631 کمیته زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 631 کمیته زنان بسته هستند

گزارش جلسه عمومی کانون در تاریخ 1 آگوست 2015

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=297

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه عمومی کانون در تاریخ 1 آگوست 2015 بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ_برمن در تاریخ 2 آگوست 2015

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2982

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ_برمن در تاریخ 2 آگوست 2015 بسته هستند