بایگانی ماهیانه: مارس 2015

اطلاعیه نمایندگی الدنبورک – برمن-شماره 582

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه نمایندگی الدنبورک – برمن-شماره 582 بسته هستند

نشست 28 شورای حقوق بشر و بحث جلسه جانبی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای نشست 28 شورای حقوق بشر و بحث جلسه جانبی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران بسته هستند

اطلاعیه در خصوص سانسور در ایران نمایندگی هانوفر-شماره 581

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه در خصوص سانسور در ایران نمایندگی هانوفر-شماره 581 بسته هستند

اطلاعیه کمیته زنان در خصوص 8 مارس-شماره 580

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته زنان در خصوص 8 مارس-شماره 580 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه عمومی کانون

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2517

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه عمومی کانون بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی 8 مارس نمایندگی دانمارک

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی 8 مارس نمایندگی دانمارک بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه مشترک نمایندگی های هانوفر و الدنبورک-برمن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه مشترک نمایندگی های هانوفر و الدنبورک-برمن بسته هستند