بایگانی ماهیانه: آگوست 2014

فراخوان جلسه سخنرانی آقای رافت

08 Den Rafat

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی آقای رافت بسته هستند

رويا را آزاد كنيد

لطفا اینجا را کلیک کنید

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای رويا را آزاد كنيد بسته هستند

گزارش نقض حقوق بشر اقوام وملل ایرانی در تیر ماه 1393

گزارش اقوام تیر ماه 93

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق بشر اقوام وملل ایرانی در تیر ماه 1393 بسته هستند

گزارش نقض حقوق بشر اقوام وملل ایرانی در مرداد 1393

گزارش مردادماه 93

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق بشر اقوام وملل ایرانی در مرداد 1393 بسته هستند

اطلاعیه 514 کمیته ادیان

514 Adian masihian Na

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 514 کمیته ادیان بسته هستند

اطلاعیه 513 کمیته ادیان

513 adian zendanian

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 513 کمیته ادیان بسته هستند

گزارش نقض حقوق بشر و زنان در مرداد 93

گزارش ماهیانه کمیته زنان-مرداد ماه 93

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق بشر و زنان در مرداد 93 بسته هستند

گزارش کمیته کودک در مرداد ماه

گزارش کودکان (1)

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته کودک در مرداد ماه بسته هستند

گزارش کمیته ادیان در تیرماه

لطفا اینجا را کلیک کنید

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته ادیان در تیرماه بسته هستند

گزارش نقض حقوق ادیان در تیر ماه 1393

لطفا اینجا را کلیک کنید

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق ادیان در تیر ماه 1393 بسته هستند