بایگانی ماهیانه: ژوئن 2014

فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر

جلسه اعضای نمایندگی هانوفرلطفا کلیک کنید

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر بسته هستند

اطلاعیه ی 480

لطفا کلیک کنید480sai Dan

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی 480 بسته هستند

اطلاعیه شماره 479 نمایندگی اولدنبرگ برمن

479 Saiberi Old (1)کلیک کنید

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 479 نمایندگی اولدنبرگ برمن بسته هستند

گزارش کمیته کودک در اردی بهشت ماه

اینجا را کلیک کنیدگزارش کمیته کودک در اردی بهشت ماه (1)

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته کودک در اردی بهشت ماه بسته هستند

گزارش نقض حقوق دانشجویان اردیبهشت ۹۳

اینجا را کلیک کنیدگزارش نقض حقوق دانشجویان-اردیبهشت 93

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق دانشجویان اردیبهشت ۹۳ بسته هستند

اطلاعیه کمیته اقوام

اینجا را کلیک کنیدماده 3اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته اقوام بسته هستند

گزارش کمیته اقوام

اینجا را کلیک کنیداقوام

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته اقوام بسته هستند

گزارش کمیته اقوام

اینجا را کلیک کنیداقوام 444

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته اقوام بسته هستند

اطلاعیه 478

لطفا کلیک کنید   478 zanan bazdasht

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 478 بسته هستند

اصلاحيه گزارشات اسفند ٩٢ و فروردين ٩٣

گزارش اسفند ۹۲ – لطفا اینجا را کلیک کنید گزارش فروردین ۹۳ – لطفا اینجا را کلیک کنید  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای اصلاحيه گزارشات اسفند ٩٢ و فروردين ٩٣ بسته هستند