بایگانی دسته: اخبار

ششمین کنگره‌ی ضد اعدام و الغای فوری مجازات اعدام

  مجازات اعدام باید فوری ملغا شود: به‌مناسبت ششمین کنگره‌ی ضد اعدام ۱۶۳۴ اعدام و ۱۹۹۸ حکم اعدام در سال ۲۰۱۵… رکوردی غم‌انگیز در ۲۵ سال گذشته #AbolitionNow فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از ۲۱ تا ۲۳ ژوئن (1 تا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای ششمین کنگره‌ی ضد اعدام و الغای فوری مجازات اعدام بسته هستند

اعضای فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ششمین کنگره‌ی جهانی ضد مجازات اعدام

شرکت اعضای فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از سراسر جهان در کنگره‌ی جهانی ضد مجازات اعدام

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای اعضای فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ششمین کنگره‌ی جهانی ضد مجازات اعدام بسته هستند

گزارش نشست امداد رسانی در جهان (استانبول )

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش نشست امداد رسانی در جهان (استانبول ) بسته هستند

نامه سرگشاده عبدالکریم لاهیجی به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل علیه اعدام مداوم نوجوانان

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای نامه سرگشاده عبدالکریم لاهیجی به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل علیه اعدام مداوم نوجوانان بسته هستند

گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشردر خصوص فاش کردن حقیقت زشت در پسِ معامله‌ی خودخواهانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشردر خصوص فاش کردن حقیقت زشت در پسِ معامله‌ی خودخواهانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه بسته هستند

گزارش متن فراخوان به اتحادیه اروپا برای راه‌بُرد منسجم و چند وجهی حقوق بشر در مورد ایران

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش متن فراخوان به اتحادیه اروپا برای راه‌بُرد منسجم و چند وجهی حقوق بشر در مورد ایران بسته هستند

گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد خروج مهاجران به ترکیه

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد خروج مهاجران به ترکیه بسته هستند

گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر بسته هستند

بیست حقیقت آماری برای کمک به درک بحران بشردوستانه در سوریه

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای بیست حقیقت آماری برای کمک به درک بحران بشردوستانه در سوریه بسته هستند

گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر بسته هستند