جمهوری اسلامی ایران به مهار اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران ادامه می‌دهد

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران در ایران را محکوم می کند. از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ ، سازمان بیش از ۹۴ مورد بازداشت وب‌ نگاران را شمارش کرده است. روزنامه نگاران همچنان قربانی جنگ قدرت جناح‌های مختلف نظام هستند.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | پاسخ دهید:

اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

مسئولین، دولتمردان، و همۀ باورمندان به  حقوق بشر توجه فرمایند:

 طبق مادهٔ 26 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر:۱- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدائی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدائی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند گردند.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

این جلسه در روز یکشنبه 18 جون 2017 ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و و سخنرانیهای متنوع در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که عزیزان علاقه مند میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 یونی 2017

فراخوان جلسه مشترک

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی نیدرزاکسن

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ﺁﮔﺎﻫﻲ اﺯ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎﻧﻲ : ﺷﺮﺡ ﻣﺎﺩﻩ 27 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ
با همکاری کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : دکتر زهرا ارزجانی
تدوین : محمد گلستانجو

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 860 نمایندگی مالزی در خصوص زنان سرپرست خانواده

آنچه مسئولان همیشه در حال بررسی آن هستند ولی درصدد اجرای آن، نه

کاهش ساعت کارآنان، تأمین امنیت شغلی، بیمه زنان سرپرست خانوار، پرداخت حق اولاد و عائله‌مندی به تمام زنان شاغل سرپرست خانواده، اعطای وام ۱۰ میلیونی به زنان سرپرست خانوار، و… دیگر وعده‌های ناتمام، طرح‌هایی که  دولت‌ها برای حمایت از زنان سرپرست خانواده در سخن مطرح کرده اند، اما در عمل و انجام آن خبری نیست.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017

جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 17 یونی 2017، ساعت 15 و در فضایی مجازی پالتاک برگذارشد که با توجه به استقبل فعالین حقوق بشری و مشارکت حضار، تا ساعت 19 ادامه یافت، از ویژگی های این جلسه انتخاب موضوعات متفاوت اجتماعی بود که متاسفانه نقض حقوق جامعه ایرانی را در بر می گرفت و از اینرو مورد توجه واقع گردید ازجمله : هو.یت قومی در ایران، پناهنده و پناهندگی، تعصب و… به همراه گزیده ای از اخبار ماه گذشته، همچنین بررسی، تحلیل و انطباق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی و نحوه اجرای هردو در ایران امروز.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی و باتفاق آرا،

سند ۲۰۳۰یونسکو را لغو کرد.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 9 جون 2017

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ 9 جون 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و تنی چند از فعالان حقوق بشر به مناسبت روز جهانی منع شکنجه و کودکان کار در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند .

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی)

شکنجه چیست ؟ و رویکرد حقوق بشری به آن چگونه است؟

احترام به حیثیت و کرامت انسانی در دولت جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟
کنوانسیونهای مربوط به منع شکنجه چیست و ایا دولت ایران به کنوانسیونهای منع شکنجه پیوسته است ؟

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید: