فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون 4 دسامبر 2016

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 27 نوامبر 2016

جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست درتاریخ 27 نوامبر ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای فعال کمیته وهمراهی سایر دوستان فعال حقوق بشربه صورت عمومی دراتاق پالتاک برگزار گردید . همکاران ما درکمیته با موضوعات مختلف در زمینه های محیط زیستی ایران سخنرانی هایشان را ایراد نمودند.علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016

این جلسه در تاریخ 23 نوامبر 2016 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که همراه بود با سخنرانیهای اعضای حاضر در چلسه که از علاقه مندان دعوت مینماییم از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان 2 دسامبر 2016

فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان 2 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی در تاریخ 1 دسامبر

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی در تاریخ 1 دسامبر

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 777 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 777 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ابان 1395

bandicam-2016-11-27-16-37-12-641 ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016

جلسه سخنرانی ماهیانه کمیته کودک  و نوجوان به مسئولیت خانم سپیده نامور درتاریخ 23 نوامبر 2016 ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای فعال کمیته وهمراهی سایر دوستان فعال حقوق بشر  به صورت عمومی دراتاق پالتاک برگزار گردید همکاران ما درکمیته کودک با موضوع کودک آزاری درایران سخنرانی هایشان را ایراد نمودند و علاقه مندان میتوانند گزارش این جلسه را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1395

گزارش  نقض حقوق پیروان ادیان

آبان ماه ۱۳۹۵

تهیه و تنظیم: كاويانی

گردآوری داده: حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی، نیما حسابیان، سعید محمدزاده

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید: